วิธีดูแลต้นไม้ดอก ดูแลยังไง ให้สวยงามและแข็งแรง !

ไม้ดอกก็เปรียบเสมือนคนเรา มีเหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลา ต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพราะต้นไม้ก็ต้องการสารอาหารไม่ต่างจากร่างกายของมนุษย์ เพราะฉะนั้น ถ้าอยากให้ต้นไม้สวยงามและเเข็งแรง ก็ควรดูแลให้ถูกวิธี ตามสายพันธุ์ที่ปลูก เพราะแต่ละต้นจะมีวิธีการดูแลที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสม

วิธีดูแลต้นไม้ดอก สิ่งแรกที่สำคัญคือ เราจะต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดูแลที่ถูกต้อง ทั้งเรื่องของจุดปลูกต้นไม้, ความต้องการในส่วนของ ปริมาณน้ำ ปริมาณแสงแดด รวมถึง ดินที่เหมาะสมกับการปลูก ศึกษาเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยเพราะเมื่อต้นไม้โตเต็มที่การใส่ปุ๋ยมากจนเกินไปอาจะส่งผลไปสู่ดิน และปุ๋ยอาจจะละลายในดินได้ช้าจนไปสะสมทำให้เกิดความเสียหายในระยะยาว ไม่ว่าจะปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยหมัก ก็ตาม หาเวลาในการตัดแต่งกิ่งคอยเอากิ่งที่แห้งเฉาออกอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้ามีกิ่งที่เสียหรือแห้งจะทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ แถมการตัดแต่งกิ่งยังทำให้ต้นไม้ดอกดูสวยงามและมองเห็นดอกได้เด่นชัดมากขึ้น เวลารดน้ำก็อย่ารดจนเกินความจำควรพยายามรักษาความชื้นให้ดินให้เหมาะสม หมั่นสังเกตุและคอยกำจัดวัชพืชเพราะวัชพืชจะเข้าไปทำลายระบบธาตุอาหารทั้งบริเวณลำต้นและในดิน !

การดูแลต้น ไม้ดอก ไม่มีวิธีการดูแลที่ยุ่งยาก เพียงแค่เราใส่ใจไม่ปล่อยปะละเลย เรียนรู้และศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง ต้นไม้ดอกของเราก็จะปราศจากโรค แข็งแรง และออกดอกสวยงามให้ได้ชมตลอดทั้งปี ยืนต้นได้ยาวนานไม่เหี่ยวเฉาและร่วงโรยไปตามกาลเวลา !

ติดต่อเรา